Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

 

ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdz-plock.com.pl

Opis: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku jest pozarządową organizacją oświatową z ponad 40–letnim doświadczeniem na rynku usług edukacyjnych.  Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Dajemy szanse uzyskania kwalifikacji zawodowych zarówno od podstaw jak i uzyskania coraz wyższego poziomu oraz aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych.

Obecnie oferujemy szkolenia w 300  zawodach i specjalnościach m.in.: przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym, obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych, dla przewoźników wykonujących krajowy/międzynarodowy zarobkowy przewóz osób lub rzeczy, ratownictwo chemiczne, doradca d/s bezpieczeństwa i transportu towarów niebezpiecznych, operator maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, uprawnienia energetyczne (E i D), BHP, spawanie, obsługa urządzeń dźwigowych. Prowadzimy szkoły dla młodzieży i dorosłych. Kształcimy w zawodach: BHP, transport drogowy, informatyka, mechanika. Ciekawą ofertę stanowią również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jesteśmy liderem w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE.

Do chwili obecnej z różnych form wsparcia (kursy, seminaria, studia podyplomowe itp.) skorzystało  8000 beneficjentów. W dalszym ciągu będziemy  aplikować o fundusze w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 na realizację zadań dotyczących edukacji, rynku pracy i włączenia społecznego. W trosce o wysoką jakość i efektywność kształcenia kładziemy nacisk na zapewnienie profesjonalnej kadry nauczycieli, wykładowców i instruktorów, aktualnych programów nauczania, nowoczesnej i kompleksowo wyposażonej bazy dydaktycznej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są posiadane certyfikaty i wyróżnienia m.in. certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Akredytacja przyznana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM