Współpraca

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) zrzesza przedstawicieli 20 regionów z silnie rozwiniętym przemysłem chemicznym z całej Europy. Poza województwem mazowieckim z Polski do ECRN należy: Bawaria (Niemcy), Brandenburgia (Niemcy), Region Północno-Zachodnia Anglia – Cheshire (Wielka Brytania), Flandria (Belgia), Hesja (Niemcy), Region Ida Viru (Estonia), Prowincja Limburgia (Holandia), Lombardia (Włochy), Dolna Saksonia (Niemcy), Nadrenia Północna – Westfalia (Niemcy), Novara (Włochy), Nadrenia Palatynat (Niemcy), Saksonia -Anhalt (Niemcy), Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Szkocja (Wielka Brytania), Usti (Czechy), Walonia (Belgia), Yorkshire and the Humber (Wielka Brytania) a od stycznia 2014 r. także Badenia – Wirtembergia.

Członkiem Zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych jest Marcin Wajda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. 

ECRN bierze aktywny udział w pracach Komisji Europejskiej (zainicjowała Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego w Unii Europejskiej). Do głównych zadań Sieci należy m.in. zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego przez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju czy innowacji. Dodatkowo Sieć zapewnia Komisji Europejskiej konsultacje w działaniach dotyczących zmian klimatu po okresie obowiązywania protokołu z Kioto z 2012 roku.

Pozostałe projekty i priorytety prowadzone przez sieć ECRN oraz jej partnerów obejmują takie dziedziny jak logistyka (ChemLog), budowanie klastrów (ChemClust), rozwijanie umiejętności i innowacji, platformy technologiczne (SusChem), REACH, normy prawa handlowego i zmiany klimatyczne. ECRN współpracuje również ze znaczącymi interesariuszami, takimi jak: Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC), Europejska Federacja Pracowników Górnictwa, Chemii i Energetyki (EMCEF), Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego (ECEG), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Petrochemicznego (EPCA), Enterprise Europe Network (EEN), Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB) oraz z krajowymi stowarzyszeniami chemicznymi i partnerami dialogu społecznego.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM