Uniwersytet Warszawski

 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

bwr@uw.edu.pl
www.uw.edu.pl

Opis: Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, będąca liderem w kształceniu oraz badaniach naukowych. Rocznie na UW kształci się blisko 60 tys. osób. Kandydaci mają do wyboru bardzo szeroką ofertę studiów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych: I, II i III stopnia oraz podyplomowych. Są wśród nich kierunki interdyscyplinarne, rozwijane na UW od ponad dwóch dekad, a także programy w języku angielskim. Najwyższą jakość nauczania potwierdzają wyróżniające oceny krajowych instytucji akredytacyjnych oraz międzynarodowe rankingi, takie jak Quaquarelli Symmonds World University Ranking czy Eduniversal Best Masters and MBA Worldwide.

Badania naukowe są równorzędnym, co edukacja, filarem działalności Uniwersytetu. 1/3 przychodów, sięgających rocznie miliarda złotych, stanowią fundusze pozyskane na badania. UW uczestniczy m.in. w ponad 150 projektach finansowanych ze środków europejskich lub międzynarodowych, w tym programów ramowych Unii Europejskiej, European Science Foundation, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co roku dorobek naukowy UW wzbogaca się o 7 tys. publikacji.

Uniwersytet wspiera zarówno badania podstawowe, pogłębiające naszą wiedzę o otaczającym świecie, jak i stosowane, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Uczelnia współpracuje z komercyjnymi partnerami, przy innowacyjnych badaniach dotyczących m.in. wykorzystania grafenu czy produkcji oraz poszukiwania nowych radiofarmaceutyków, substancji promieniotwórczych stosowanych w diagnostyce i leczeniu m.in. nowotworów.

Uczelnia współpracuje z ponad tysiącem podmiotów zagranicznych, jest członkiem blisko 100 międzynarodowych towarzystw i sieci, angażuje się w prace stowarzyszeń, które działają na rzecz integracji szkolnictwa wyższego. Wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi wspólnych badań naukowych i projektów dydaktycznych.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM