Sukcesy naszych członków

Spółka CLOVIN S.A. producent proszków do prania i innych środków czystości w wyniku współpracy w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego uzyskała dofinansowanie na projekt pt.: ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa CLOVIN S.A. przez wdrożenie prac B+R nad innowacyjnymi środkami detergentowymi piorącymi oraz do zmywania naczyń. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Projekt polega na podniesieniu konkurencyjności Spółki CLOVIN S.A. poprzez wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz uruchomienie produkcji innowacyjnych środków detergentowych. Projekt pozwoli nam zaistnieć na rynku skoncentrowanych środków detergentowych piorących oraz zmywających w kraju i na świecie.

Projekt jest realizowany w okresie luty 2017 do sierpień 2018.
Uzyskanie dofinansowania możliwe było w wyniku wzajemnej współpracy Członków Naszego Klastra.

Gratulujemy.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM