Oferta

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM:

 • opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem zakładu,
 • analiza ryzyka powstawania atmosfery wybuchowej w strefie produkcyjno-magazynowej,
 • opinia na temat możliwości powstawania potencjalnej atmosfery wybuchowej,

KONTAKT:
Maciej Żuber - zuber.maciej@gmail.com
tel. 696419330

OPTYMALIZACJA PROCESOWA:

 • opinia o innowacyjności procesowej i technologicznej,
 • opinia na temat bezpieczeństwa procesowego w branży kosmetycznej i pokrewnych,
 • opinia na temat zastosowanych procedur produkcyjnych i operatorskich w przedsiębiorstwach
 • wsparcie techniczne przy inwestycjach technologicznych

KONTAKT:
Maciej Żuber - zuber.maciej@gmail.com
tel. 696419330
Andrzej Zagórski - andrzej.zagorski@pw.edu.pl

OFERTA BADAWCZA:

 • wszelkiego rodzaju badania materiałowe (mikroskopia LM, SEM, TEM, pomiary twardości, wytrzymałości, próby zmęczeniowe, pomiary składu chemicznego PMI, badania dyfraktometryczne XRD, badania korozyjne CT, itp.) - zarówno badania laboratoryjne jak i badania bezpośrednio na obiektach (oczywiście te, które na obiektach da się wykonać),
 • badania nieniszczące (VT, PT, MT, UT, PAUT, TOFD, ET, PEC, AT),
 • analiza i opiniowanie wyników wszystkich powyższych badań,
 • analizy numeryczne np. Metodą Elementów Skończonych (MES),
 • projektowanie nowych aparatów, urządzeń i rurociągów,
 • szeroko pojęte konsultacje dotyczące doboru materiałów, poprawności zaprojektowania i wykonania konstrukcji, itp.,
 • konsultacje dot. zagadnień materiałoznawstwa, korozji materiałów, doboru odpowiednich badań, itp.
 • ekspertyzy poawaryjne i powypadkowe obejmujące ustalenie przyczyny wystąpienia uszkodzeń/awarii/wypadku itp. 

KONTAKT:
Andrzej Zagórski - andrzej.zagorski@pw.edu.pl

Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym:
Maciej Żuber - zuber.maciej@gmail.com, tel. 696419330
Optymalizacja procesowa:
Maciej Żuber - zuber.maciej@gmail.com, tel. 696419330
Andrzej Zagórski - andrzej.zagorski@pw.edu.pl
Oferta badawcza:
Andrzej Zagórski - andrzej.zagorski@pw.edu.pl

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM