NEPIC

Współpraca z Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (NEPIC)

 

​Założeniem listu intencyjnego podpisanego 25 czerwca 2014 r. przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. oraz The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC jest przede wszystkim podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, efektywnego zarządzania klastrami oraz budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych poprzez ich internacjonalizację.

Wybór Klastra Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (ang. The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC) jako partnera kooperacyjnego podyktowany był przede wszystkim charakterem i profilem jego działalności. NEPIC jest największym klastrem przemysłowym w Wielkiej Brytanii, zrzeszającym ponad 420 regionalnych firm, wśród których znajdują się czołowi liderzy branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej i energetycznej.

Współpraca z NEPIC wpisuje się ponadto w cel działalności Mazowieckiego Klastra Chemicznego, koordynowanego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, który w ramach swej aktywności buduje powiązania z branżowymi podmiotami zewnętrznymi, w tym także z organizacjami z Unii Europejskiej, w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów badawczo-rozwojowych. Jest to dla członków klastra możliwość inicjowania międzynarodowych projektów połączona z internacjonalizacją produktów.

Więcej informacji o NEPIC na stronie: www.nepic.co.uk

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM