Korzyści dla członków klastra

Korzyści dla członków klastra:

 • nowe produkty (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes), 
 • korzyści w procesie produkcji (wykorzystanie półproduktów i odpadów jednego przedsiębiorcy u drugiego),
 • wspólne projekty (wynik współpracy biznes-biznes, nauka-biznes),
 • wspólne zakupy, wspólna dystrybucja (obniżenie kosztów),
 • nowe rynki zbytu,
 • wspólne działania w obszarze ochrony środowiska,
 • nowe inwestycje,
 • wymiana doświadczeń,
 • międzynarodowy marketing (w ramach internacjonalizacji klastra),
 • łatwiejszy dostęp do informacji i funduszy zewnętrznych (środki EU, programy krajowe),
 • pomoc w rekrutacji kadr dla przedsiębiorców,
 • współpraca ze sferą B+R:
 • zlecania badań i ekspertyz laboratoryjnych,
 • zlecanie prac badawczo rozwojowych,
 • łatwiejszy dostęp do absolwentów.


 

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM