Koordynator klastra

Profil wyjściowy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.  definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi, usługami B+R oraz IT.  Baza surowcowa i produktowa jaką oferuje Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego otoczenia gospodarczego PPPT pozwalają na lokalizację i prowadzenie działalności przedsiębiorstw szerokiego wachlarza branż przemysłowych, produkcyjnych i usługowych.  

Misją Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.

Na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego znajdują się funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym zapleczem socjalnym, niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarcze. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom przyszłym przedsiębiorcom zapewniamy dostęp do sprawnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz materialnej. W strefach inwestycyjnych PPP-T S.A. swoje przedsięwzięcia ulokowały firmy z branży chemicznej i przetwórstwa chemicznego, ogólnobudowlanej, montażowej i remontowej, obróbki metali, produkcji specjalistycznej urządzeń, termoizolacji i antykorozji przemysłowej czy inżynieringu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Dzięki współpracy z PPP-T S.A. istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickimi. W Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym S.A. działa zespół ds. innowacji i działań B+R, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych, badawczych, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji pozarządowych. Jest to organ opinio-doradczy w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozwoju nowatorskich rozwiązań innowacyjnych oraz eksportowych dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz działań rozwojowych zgłaszanych przez partnerów i klientów PPP-T S.A. Sieć współpracy z jednostkami badawczymi i naukowymi, umożliwia PPP-T S.A. budowanie bazy dostępnych technologii do komercjalizacji z zakresu m.in. inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, budowy i eksploatacji maszyn itp. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. świadczy usługi doradczo-szkoleniowe zgodne ze standardem Krajowego Systemu Usług. Na terenie PPP-T S.A. istnieje możliwość skorzystania z usługi wirtualnego biura będącego odpowiedzią na oczekiwania firm zainteresowanych kompleksowymi usługami w zakresie użyczenia adresu do rejestracji firmy. 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zrealizował projekt Budowa i rozwój komponentu technologicznego oraz naukowo-badawczego PPP-T w Płocku dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej w ramach projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach projektu powstało nowoczesne Centrum Usług Korporacyjnych, w którym inwestorzy i najemcy branży BPO / SSC oferują pełną gamę usług i produktów obejmujących procesy finansowe, księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowane procesy wiedzy oraz Laboratorium Centralne składające się z laboratorium, pomieszczeń technologicznych oraz obiektu administracyjnego przeznaczonymi na działania badawczo-rozwojowe.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM