Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

 

ul. Stary Rynek 9/1-2, 09-400 Płock

biuro@igrp.com.pl
www.igrp.com.pl

Opis: Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego- powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki oraz miasto Płock.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień statutu, który został uchwalony podczas zgromadzenia założycielskiego.

Zadaniami statutowymi Izby są:

  • Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności na obszarze działania Izby
  • Reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby
  • Udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby
  • Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej
  • Współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi
  • Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz towarzystwami i klubami o podobnym zakresie działania w kraju i zagranicą
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej, rekreacyjnej, kulturalnej i charytatywnej
  • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich przez członków Izby w działalności gospodarczej.
Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM