Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

 

ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

iwp@iwp.com.pl
www.iwp.com.pl

Opis: Instytut Wzornictwa Przemysłowego posiada ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo - Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

IWP jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji i projektantów w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Świadczy profesjonalne usługi doradczo-eksperckie w zakresie metodyki wdrażania innowacyjnych produktów i usług, audytu produktów i procesu zarządzania wzornictwem, tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, instytucji, miast i regionów w obszarze branży kreatywnej, przygotowania i realizacji konkursów na wyłonienie dostawców usług projektowych.

Realizuje projekty edukacyjne w zakresie wzornictwa i zarządzania wzornictwem (design management). Umożliwia zwiększenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i warsztaty, międzynarodowe konferencje oraz studia podyplomowe.

Promuje wzornictwo, jako strategiczny kierunek innowacji polskiej i europejskiej gospodarki. Organizuje wystawy i konkursy, na których prezentuje innowacyjne produkty i dobre praktyki wzornicze. 
Instytut prowadzi badania w obszarze wzornictwa. Przygotowuje ekspertyzy i raporty z obszaru wzornictwa, ergonomii, szeroko pojętych zjawisk kulturalnych, rynku, konsumenta, trendów wzorniczych i materiałowych. 

W latach 2014 – 2015 Instytut Wzornictwa Przemysłowego realizuje kluczowy projekt „Wzornictwo-Biznes-Zysk” finansowany z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM