Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 

ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

dyrekcja@unipress.waw.pl
www.unipress.waw.pl

Opis: Instytut Wysokich Ciśnień, znany również jako ""UNIPRESS"", został założony w 1972 przez Polską Akademię Nauk. Chociaż pierwotnie celem UNIPRESS-u były badania półprzewodników pod wysokim ciśnieniem, obecne obszary badawcze pokrywają również ceramiki, nadprzewodniki wysokociśnieniowe, materiały biologiczne, sterylizacja żywności, plastyczność metali, otrzymywanie i aplikacja nanomateriałów do zastosowań w medycynie i kosmetyce. Wspólnym mianownikiem wszystkich obszarów badawczych jest użycie wysokiego ciśnienia jako narzędzia badawczego lub metody technologicznej.

UNIPRESS jest aktywnym uczestnikiem nurtu badań w obszarze nanotechnologii nie tylko poprzez eksplorację klasycznych układów niskowymiarowych takich jak studnie i kropki kwantowe, ale także poprzez intensywne badania materiałów złożonych z nano-ziaren, nano-proszków i nano-ceramik. Technologia wysokociśnieniowa odgrywa ważną rolę w procesie spiekania nano-proszków, umożliwiając lepszą kontrolę rozmiaru ziarna i jednorodności i tym samym prowadząc do stworzenia nowej generacji zaawansowanych materiałów.

Główną jednostką UNIPRESS-u prowadzącą badania w zakresie syntezy i aplikacji nanoproszków jest Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Medycyny. Specjalizacją Laboratorium Nanostruktur jest synteza nanoproszków ceramicznych o zadanych parametrach fizyko-chemicznych. W swoich pracach popartych licznymi patentami i współpracą z partnerami przemysłowymi Laboratorium kładzie silny nacisk na aplikację opracowywanych technologii. Szczególnym tematem badawczym i obszarem współpracy z przemysłem są materiały do regeneracji ubytków kostnych, pokrycia barierowe jak i materiały funkjonalne.

Laboratorium Nanostruktur jest jednym z pierwszych w Polsce pracowni akredytowanych (ISO 17025) w zakresie charakteryzacji morfologii, stabilności i rozkładu wielkości cząstek nanomateriałów.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM