Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 

ul. Dorodna 16 03-195 Warszawa

office@ichtj.waw.pl
www.ichtj.waw.pl

Opis: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) ma charakter interdyscyplinarny. Działalność IChTJ obejmuje badania podstawowe, B+R, jak również usługi. Wyniki prac badawczych realizowanych w IChTJ znalazły zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska i rolnictwie. Od wczesnych lat sześćdziesiątych Instytut odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i wdrażaniu metod i technologii jądrowych w kraju. Obecnie działalność badawcza koncentruje się na: chemii radiacyjnej i technologii, zastosowaniu metod jądrowych w inżynierii materiałowej, inżynierii procesowej, projektowaniu i produkcji przyrządów opartych na technikach jądrowych oraz technikach radioanalitycznych. Instytut posiada siedem akceleratorów elektronów oraz trzy źródła gamma, dzięki czemu jest jednym z najbardziej zaawansowanych centrów nauki i technologii w tej dziedzinie. W ramach Instytutu działają stacje pilotowe wyposażone w akceleratory elektronów: sterylizacji radiacyjnej wyrobów medycznych i przeszczepów (ISO i GMP), mikrobiologicznej dekontaminacji żywności, radiacyjnej modyfikacji polimerów (rurek termokurczliwych i taśm), jak również usuwania SO2 i NOx z gazów odlotowych.

Badania podstawowe koncentrują się na: radiochemii, chemii izotopów, chemii fizycznej i inżynierii procesów rozdzielania, radiobiologii komórkowej i chemii radiacyjnej.

IChTJ ma kategorię A+ przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest zaangażowany w promocję i rozwój technik radiacyjnych. Jako jedyna jednostka w kraju i jedna z 18 na świecie, Instytut został nominowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej na Collaborating Centre for Radiation Dosimetry and Industrial Processing.

 

Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii

 

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

chemistry.valley@ichtj.waw.pl

Opis: Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii (MDZCh) stanowi silną infrastrukturę badawczą zrzeszającą najlepsze warszawskie instytucje naukowe związane z chemią. Główne zadania MDZCh to:
•    Stworzenie silnej struktury badawczej opartej na wydziałach wyższych uczelni, instytutach badawczych i instytutach PAN, oraz ich współpracy z biurami projektowymi i przemysłem.
•    Wspieranie rozwoju różnych dziedzin chemii, poprzez zapewnienie dostępu do dobrze wyposażonych laboratoriów oraz pilotażowych instalacji półtechnicznych.
•    Wspieranie programów edukacyjnych i informacyjnych.

Infrastruktura badawcza Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii oparta jest na laboratoriach wyposażonych w unikatowe oprzyrządowanie do syntez chemicznych i modyfikacji materiałów oraz sprzęt analityczny, posiadających przy tym linie produkcyjne na skalę laboratoryjną i pilotową. 

Wymienione niżej instytucje składają się na MDZCh:
1.    Politechnika Warszawska:
•    Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
•    Wydział Chemiczny,
•    Wydział Inżynierii Materiałowej,
2.    Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
3.    Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, 
4.    Instytut Chemii Fizycznej PAN,
5.    Instytut Chemii Organicznej PAN,
6.    Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
7.    Instytut Chemii Przemysłowej,
8.    Instytut Przemysłu Organicznego,
9.    Instytut Farmaceutyczny.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM