Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii

Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o.

 

ul. Malborska 3/111A, 03-286 Warszawa

biuro@ibit.net.pl
www.ibit.net.pl

Opis: Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. to jednostka naukowo-badawcza oraz wdrożeniowa prowadząca działalność niezależną, bezstronną i poufną, ukierunkowaną na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi innowacyjnym biznesem. Naszą misją jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej.

Oferując innowacyjne, zrównoważone oraz zintegrowane rozwiązania w dziedzinie planowania, projektowania, technologii, wykonawstwa, zarządzania i nadzoru w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony środowiska, jak również pozyskiwania, zarządzania oraz rozliczania dotacji UE, dbamy o dostarczanie najlepszych rozwiązań na rynku krajowym i zagranicznym.

Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. specjalizuje się w strategicznych usługach doradczych związanych z wdrażaniem innowacji, oraz komercjalizacją wiedzy i technologii. Oferujemy całościową obsługę nowatorskich przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów technologicznych, techniczno-inżynieryjnych, proekologicznych, organizacyjnych, prawnych, finansowych, w tym realizowanych m.in. ze źródeł Unii Europejskiej.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM