Dołącz do nas

Zachęcamy wszystkie podmioty z przemysłu chemicznego oraz te, które kooperują z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) do włączenia się w działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych, w tym możliwości udziału w projektach regionalnych, krajowych i międzynarodowych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Mazowiecki Klaster Chemiczny od 7 października 2015 roku działa w formie prawnej stowarzyszenia. Aby dołączyć do Klastra wystarczy tylko zapoznać się z zapisami Statutu Stowarzyszenia, a następnie wypełnić odpowiednie deklaracje i odesłać jej skan na adres e-mail: izabela.zochowska(a)pppt.pl.

 

W załączniku znajduje się komplet 3 dokumentów związanych z przystąpieniem do Klastra. Są to:

1.            Deklaracja członka wspierającego

2.            Deklaracja członka zwyczajnego

3.            Pełnomocnictwo do reprezentacji

Zgodnie z zapisami statutu członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków wspierających (podmioty) oraz członków zwyczajnych (osoby fizyczne), przy czym członkowie zwyczajni są reprezentantami członków wspierających. W związku z tym konieczne jest wypełnienie wszystkich trzech dokumentów (deklaracji członka wpierającego jako podmiot, deklaracji członka zwyczajnego jako osoba reprezentująca oraz pełnomocnictwa od podmiotu dla reprezentanta). Nowi członkowie są przyjmowani uchwałą Zarządu Klastra na podstawie przedstawionych deklaracji.

 

Statut Stowarzyszenia

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM