Cluster Collaboration Day - 22 luty 2019

Już 22 lutego 2019 odbędzie się Cluster Collaboration Day - Klastry w obliczu nowych wyzwań. Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry, zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów, zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.
Program COSME, Horyzont 2020.

Miejsce spotkania: Agencja Rozwoju Przemysłu ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 

Agenda spotkania

W spotkaniu będzie uczestniczyć Anna Sobczak – Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation z Komisji Europejskiej, która przedstawi informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

  • założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
  • Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
  • konkurs COSME,
  • konkurs dla Klastrów Kluczowych
  • ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).

Spotkanie poprowadzą eksperci z Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Agencji Rozwoju Mazowsza oraz beneficjenci programów Horyzont 2020 i COSME

Współrganizatorzy wydarzenia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rozwoju Przemysłu,  Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM