Cele i misja klastra

Misja Mazowieckiego Klastra Chemicznego przedstawia się następująco:
 

Efektem działania jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorem nauki.

Wizja Mazowieckiego Klastra Chemicznego przedstawia się następująco:
 

Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej. Klaster specjalizuje się w działaniach badawczych i innowacyjnych umożliwiających zastosowanie nowatorskiego procesu chemicznego i wprowadzenie na rynek produktu spełniającego oczekiwania rynkowe. Dzięki zrealizowanym projektom we współpracy z B+R, członkom klastra udało się wprowadzić na rynek innowacyjne produkty wyznaczające międzynarodowe trendy. Klaster osiągnął samowystarczalność w ramach łańcucha wartości, stosując przyjazne dla środowiska technologie. 

Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

Copyrights ©2014: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
Mapa Strony Created by: InfraCOM